Koop verantwoord met Pegi en Kijkwijzer

Verantwoord kopen voor uw kinderen.

Vrijwel alle producten die wij verkopen zijn door Pegi of Kijkwijzer voorzien van een advies leeftijd. Meestal wordt hiernaast ook nog vermeld wat voor inhoud het product bevat. Dit kan u helpen om een geschikte game te vinden voor uzelf of voor uw kinderen. Het leeftijdsadvies kunt u altijd terug vinden op de productafbeelding. Hiernaast zijn wij druk bezig om alle productinformatie te updaten met het leeftijdsadvies en de inhoud van het product. Hieronder kunt u meer informatie lezen over het leeftijdsadvies

Pegi

Pegi staat voor Pan European Game Information en is op vrijwel alle games terug te vinden. PEGI wordt gebruikt en erkend in heel Europa en heeft de enthousiaste steun van de Europese Commissie. Het wordt beschouwd als een model voor Europese harmonisatie op het gebied van de bescherming van kinderen. Hieronder een opsomming van de verschillende aanduidingen die worden gebruikt door Pegi.

De PEGI-leeftijdsclassificatielogo's staan op de voor- en achterkant van de verpakking en geven een van de volgende categorieën aan: 3, 7, 12, 16 en 18. Ze geven een betrouwbare indicatie van de geschiktheid van het spel met het oog op de bescherming van minderjarigen. Bij de leeftijdsclassificatie wordt geen rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad of de vaardigheden die nodig zijn om een spel te spelen.

 pegi3.jpg                                                     


PEGI 3

De inhoud van spellen met deze leeftijdsclassificatie wordt geschikt geacht voor alle leeftijdsgroepen. Enig geweld in een komische context (vormen van geweld zoals die te zien zijn in tekenfilms als Bugs Bunny of Tom & Jerry) is aanvaardbaar. Het mag niet mogelijk zijn voor het kind om de personages op het scherm in verband te brengen met levensechte personen. Zij moeten geheel op fantasie berusten. Het spel mag geen geluiden of beelden bevatten die jonge kinderen angst of schrik kunnen aanjagen. In het spel is geen grof taalgebruik te horen.
 pegi7.jpg                             

PEGI 7

Alle spellen die normaal geclassificeerd zouden zijn als 3 maar enkele mogelijk angstaanjagende scénes of geluiden bevatten, kunnen voor deze leeftijdscategorie geschikt worden geacht.
 pegi12.jpg                                         

PEGI 12

Videospellen die iets levensechter geweld bevatten dat is gericht tegen fantasiepersonages en/of niet-levensecht geweld dat is gericht tegen menselijk ogende personages of herkenbare dieren, en videospellen met naakt dat iets explicieter wordt getoond, vallen binnen deze leeftijdscategorie. Niet al te grof taalgebruik is toegestaan, maar mag geen seksuele krachttermen bevatten.
 pegi16.jpg                                               

PEGI 16

Deze classificatie wordt gebruikt wanneer beelden van geweld (of seksuele activiteit) een niveau bereiken dat men in het werkelijke leven kan verwachten. Van jongeren in deze leeftijdsgroep mag voorts worden verwacht dat zij weten om te gaan met grover taalgebruik, de realiteit van tabaks- en drugsgebruik en beelden van criminele activiteiten.
 pegi18.jpg                                          

PEGI 18

De classificatie 18 wordt gebruikt wanneer het geweldsniveau het stadium bereikt van een voorstelling van grof geweld en/of het spel elementen bevat van specifieke soorten geweld. Grof geweld is het moeilijkst te omschrijven, omdat dit in veel gevallen zeer subjectief kan zijn. Globaal genomen kan het echter worden gedefinieerd als beelden van geweld die de kijker een gevoel van walging geven.


Inhoudspictogrammen op de achterzijde van de verpakking tonen de belangrijkste redenen waarom aan een spel een bepaalde leeftijdsclassificatie is toegekend. Er zijn acht van dergelijke inhoudspictogrammen: geweld, grof taalgebruik, angst, drugs, seks, discriminatie, gokken en online spelen met andere mensen.

 bad_language.gif  


Grof taalgebruik

Spel bevat scheldwoorden en/of beledigend taalgebruik
 drugs.gif  Drugs

Spel toont en/of refereert aan drugs- en/of alcoholgebruik
 gambling.gif  Gokken

Spel dat casino/gokspellen bevat, aanmoedigt en/of uitlegt
 sex.gif  


Seks

Spel bevat seks en/of seksuele toespelingen
 discrimination.gif  


Discriminatie

Spel bevat uitingen van en/of zet aan tot discriminatie
 fear.gif  Angst

Spel(elementen) kunnen beangstigend zijn voor jonge kinderen
 online.gif  


Online

Spel kan online worden gespeeld
 violence.gif  


Geweld

Spel bevat uitingen van geweld

 

Wenst u meer informatie over Pegi dan kunt u de site van Pegi bezoeken door hierop te klikken

 


  

Kijkwijzer

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: Alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik. Hieronder een opsomming van de gebruikte pictogrammen door kijkwijzer.

 

 = Niet schadelijk/Alle Leeftijden      = Geweld
 = Mogelijk schadelijk tot 6 jaar  = Angst
Let op met kinderen tot 9 jaar= Mogelijk schadelijk tot 9 jaar  = Seks
 = Mogelijk schadelijk tot 12 jaar  = Discriminatie
 = Mogelijk schadelijk tot 16 jaar  = Drugs- en alcoholmisbruik
   = Grof Taalgebruik

 

Kijkwijzer informeert niet over geschiktheid of kwaliteit

De leeftijdsaanduiding van Kijkwijzer betekent niet dat een televisieprogramma of film ook zonder meer geschikt is voor kinderen vanaf die leeftijd. Daarover doet Kijkwijzer geen uitspraak. Een voorbeeld: een serieuze documentaire heeft het advies Alle Leeftijden, omdat deze geen schadelijke beelden voor kinderen bevat. De film kan echter toch ongeschikt zijn voor kleine kinderen, omdat de inhoud te moeilijk is.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk

Kijkwijzer oordeelt niet over de inhoud of kwaliteit van televisieprogramma's of films. Daartoe verschillen de voorkeuren en normen van ouders te veel. Kijkwijzer waarschuwt alleen voor mogelijke schadelijke beelden in televisieprogramma's of films. Uiteindelijk zijn ouders zelf verantwoordelijk voor wat hun kinderen mogen zien. Er is echter door de overheid een wettelijke bepaling verbonden aan de verschillende leeftijdsgrenzen (zie hiervoor Wetgeving).

 

Wenst u meer informatie over kijkwijzer dan kunt u de site van kijkwijzer bezoeken door hierop te klikken.