Privacybeleid

Privacybeleid

Dit is de website van YGZ

Ons bedrijfsadres is: 
YGZ.nl
Vleeshouwerstraat 47
6511VC Nijmegen


Ons postadres is: 
YGZ.nl
Vleeshouwerstraat 47
6511VC Nijmegen


Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 67433626
Ons B.T.W.-nummer is NL164090009B01

Bij YGZ maken wij gebruik van functionele en analytische cookies en niet van tracking cookies.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • Uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
 • Het domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)


Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)

 • Om uw voorkeuren te registreren
 • Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

Op onze server bewaren wij een aantal gegevens van geregistreerde en niet geregistreerde klanten. Een deel van deze gegevens kunnen wij wettelijk niet verwijderen omdat deze bewaard moeten blijven voor bepaalde overheidsinstanties zoals de belastingdienst. Deze gegevens worden bij ons standaard voor onbepaalde tijd bewaard. Al deze gegevens zijn opgeslagen op een Nederlandse server die in het beheer is van Byte. De gegevens die wij bewaren worden hieronder vermeld:

 • NAW gegevens bestellingen. Deze gegevens zijn appart gekoppeld aan iedere geplaatste bestelling en kunnen niet worden verwijderd indien het termijn van bewaarplicht iet is verstreken. 
 • NAW gegevens persoonlijk account. (verwijderbaar op aanvraag)
 • Bestellingen worden voor onbepaalde tijd bewaard en kunnen op aanvraag worden verwijderd indien de termijn van bewaarplicht is verstreken.
 • Mailadres voor communicatie m.b.t. uw mogelijk geplaatste bestelling(en) (verwijderbaar op aanvraag)
 • Winkelmandje (zelf te verwijderen in uw account)
 • Wensenlijst (zelf te verwiijderen in uw account)


We hebben partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Deze organistaties gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden dan hieronder beschreven. Hieronder treft u een opsomming aan van onze relaties

Byte

Byte is onze Nederlandse hosting provider en verzorgt de server waarop onze webshop draait. Byte heeft geen toegang tot onze data en kan geen gegevens inzien behalve hoe wij als YGZ de server gebruiken en belasten om zo een stabiel mogelijk platform te realiseren.

Multisafepay:

Multisafepay is onze payment provider die zorgt voor de mogelijkheid om betalingen uit te voeren in onze webshop. Deze payment provider handelt de volgende betaalopties af:

 • iDeal
 • Creditcard betalingen
 • Sofort Banking
 • Bancontact

Multisafepay slaat een aantal wettelijke gegevens op zodat betalingen kunnen worden overlegd aan wettelijke instanties wanneer dit benodigd is. De gegevens die worden opgelagen zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Bestelnummer gegeneerd door onze webshop
 • Uniek payment number gegenereerd door Multisafpay
 • Totale waarde van de betaling
 • Producten welke in de bestelling aanwezig zijn

Deze gegevens kunnen niet worden gewist omdat deze wettelijk moeten worden bewaard voor een aantal overheidsinstanties (bewaarplicht).

PayPal:

PayPal handelt bij ons de PayPal betalingen af en gebruikt hiervoor uw persoonlijke PayPal account. Tijdens een geslaagde transactie worden de volgende gegevens bewaard op de PayPal server:

 • De koppeling met uw persoonlijke PayPal account 
 • Bestelnummer gegeneerd door onze webshop
 • Uniek payment number gegenereerd door Paypal

Deze gegevens kunnen niet worden gewist omdat deze wettelijk moeten worden bewaard voor een aantal overheidsinstanties (bewaarplicht) Indien u vragen heeft m.b.t. uw PayPal account dan dient u contact op te nemen met PayPal zelf.

Mandrill

Mandrill zorgt er bij YGZ voor dat alle communicatie-mails netjes bij u worden bezorgd in de mailbox. De mails die worden behandeld zijn alle mails die direct afkomen van ons orderproces zoals hieronder vermeld:

 • Orderbevestiging
 • Verzendbevestiging
 • Track en trace codes van zendingen
 • Update-notificaties m.b.t. uw YGZ Punten saldo

Op de server van Mandrill wordt een log bijgehouden die wij kunnen raadplegen als er problemen zijn in de aflevering van onze mails. Deze logs worden voor onbepaalde tijd bewaard. De volgende gegevens worden bewaard op de server van Mandrill:

 • Mailadres waarheen de mail wordt verzonden
 • Inhoud van de mail
 • Datum en tijd van het verzenden en afleveren van de mail

Mailchimp

Mailchimp gebruiken wij voor de marketing mails die u van ons ontvangt indien u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief. Op de server van Mailchimp worden de volgende gegevens bewaard:

 • Voor- en achternaam
 • Mailadres
 • Persoonlijk voorkeursinstellingen voor onze maillijsten
 • Aankoopgeschiedenis op productniveau die gebruikt wordt voor segmentatie

Afmelden op onze nieuwsbrief kan door op een unsubscribe link te klikken in de ontvangen mail. U heeft dan de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u account op te heffen waarbij alle data direct wordt verwijderd.

Google Analytics

Google analytics gebruiken wij om te kunnen zien hoe onze site wordt gebruikt en waar mogelijk verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Wij gebruiken geen vorm van remarketing. Bij Google Analytics worden de volgende gegevens door ons opgeslagen

 • Ip-adres
 • bezochte pagina's op onze website


Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector (SSL). U kunt dit herkennen door het slotje voor onze URL.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen Per email: info@ygz.nl.

Verwijderen of inzage gegevens
Als u inzicht wil hebben van de opgeslagen gegevens of verwijdering van uw gegevens dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar info@ygz.nl. Een support medewerker zal uw aanvraag binnen 24 uur behandelen.


Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons  privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.